Lilit Hovhannisyan & Gevorg Ayvazyan - Hin Chanaparhov